Els Barcelona Pagesos participaran en la pròxima lliga catalana de futbol americà

Els Barcelona Pagesos van néixer el passat mes de gener de mans d’un grup humà relacionat amb el futbol americà amb diferents nivells d’experiència en aquest esport i encara que el nostre objectiu immediat era competir, dubtàvem de poder fer-ho aquest mateix any. Per tant ens vam centrar en la creació d’una escola esportiva que pogués formar a jugadors joves en les seves dues modalitats, contacte i flag (sense contacte).

El poder de convocatòria que hem tingut ens ha sorprès durant aquest període de temps i poc a poc hem pogut conformar diversos equips que participaran en la pròxima temporada a les competicions organitzades per la Federació Catalana de Futbol Americà en haver-se inscrit nostre club en aquesta federació

Allò que era una intenció avui podem informar que serà un fet i de est manera podem confirmar la nostra participació en les següents caterorias

FLAG: SUB-11, sub-13 i Open

Contacte: Cadet i Seniors

Queden poques places per jugar amb els  Barcelona Pagesos animar-vos!!!!

Inscripció feta. Pagesos a competir!!!

 

Los Barcelona Pagesos nacieron el pasado mes de enero de manos de un grupo humano relacionado con el futbol americano con diferentes niveles de experiencia en este deporte y aunque nuestro objetivo inmediato era competir, dudábamos de poder hacerlo este mismo año. Por tanto nos centramos en la creación de una escuela deportiva que pudiera formas a jugadores jovenes en las sus dos modalidades, contacto y flag (sin contacto).

El poder de convocatoria que hemos tenido nos ha sorprendido durante este periodo de tiempo y poco a poco hemos podido conformar diversos equipos que participaran en la próxima temporada en las competiciones organizadas por la Federación Catalana de Futbol Americano al haberse inscrito nuestro club en dicha federación

Aquello que era una intención hoy podemos informar que sera un hecho y de est forma podemos confirmar nuestra participación en las siguientes caterorias

FLAG :    SUB-11, sUB-13  y Open

Contacto: Cadete y Seniors

Quedan pocas plazas para jugar en lo Barcelona Pagesos animaros!!!

Inscripción hecha. Pagesos a competir!!!!!


pagesos - catalana